{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Khu dân cư nông thôn mới Thạnh Hòa, huyện Phụng HiệpKhu dân cư nông thôn mới Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 4:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu dân cư nông thôn mới Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhkhu-dan-cu-nong-thon-moi-thanh-hoa-huyen-phung-hiep
Khu đô thị mới Búng Tàu, huyện Phụng HiệpKhu đô thị mới Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 4:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-bung-tau-huyen-phung-hiep
Khu dân cư nông thôn mới Phú Khởi, xã Thạnh HòaKhu dân cư nông thôn mới Phú Khởi, xã Thạnh Hòa/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 4:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu dân cư nông thôn mới Phú Khởi, xã Thạnh Hòa/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhkhu-dan-cu-nong-thon-moi-phu-khoi-xa-thanh-hoa
Khu đô thị mới Tân LongKhu đô thị mới Tân Long/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 4:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới Tân Long/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-tan-long
Khu dân cư nông thôn mới ấp Phú Nhơn, xã Đông PhúKhu dân cư nông thôn mới ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 4:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu dân cư nông thôn mới ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhkhu-dan-cu-nong-thon-moi-ap-phu-nhon-xa-dong-phu
Khu dân cư nông thôn mới ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành Khu dân cư nông thôn mới ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 4:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu dân cư nông thôn mới ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhkhu-dan-cu-nong-thon-moi-ap-phu-hung-xa-dong-phu-huyen-chau-thanh
Khu dân cư nông thôn mới, chợ xã Đông PhúKhu dân cư nông thôn mới, chợ xã Đông Phú/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 4:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu dân cư nông thôn mới, chợ xã Đông Phú/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhkhu-dan-cu-nong-thon-moi-cho-xa-dong-phu
Dự án đầu tư hệ thống bảo quản và chế biến lúa, gạo chất lượng cao Hậu GiangDự án đầu tư hệ thống bảo quản và chế biến lúa, gạo chất lượng cao Hậu Giang/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Nông nghiệpBài viếtDự án đầu tư hệ thống bảo quản và chế biến lúa, gạo chất lượng cao Hậu Giang/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhdu-an-dau-tu-he-thong-bao-quan-va-che-bien-lua-gao-chat-luong-cao-hau-giang
Dự án nuôi trồng thủy sản kết hợp với du lịch thương mại và dịch vụDự án nuôi trồng thủy sản kết hợp với du lịch thương mại và dịch vụ/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Nông nghiệpBài viếtDự án nuôi trồng thủy sản kết hợp với du lịch thương mại và dịch vụ/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhdu-an-nuoi-trong-thuy-san-ket-hop-voi-du-lich-thuong-mai-va-dich-vu
Vùng Sản xuất lúa theo hướng hữu cơVùng Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Nông nghiệpBài viếtVùng Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhvung-san-xuat-lua-theo-huong-huu-co
Vùng Sản xuất Dưa lưới trong nhà màngVùng Sản xuất Dưa lưới trong nhà màng/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Nông nghiệpBài viếtVùng Sản xuất Dưa lưới trong nhà màng/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhvung-san-xuat-dua-luoi-trong-nha-mang
Vùng Sản xuất Mãng cầu xiêm theo chuẩn VietGAPVùng Sản xuất Mãng cầu xiêm theo chuẩn VietGAP/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Nông nghiệpBài viếtVùng Sản xuất Mãng cầu xiêm theo chuẩn VietGAP/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhvung-san-xuat-mang-cau-xiem-theo-chuan-vietgap
Vùng nuôi cá Thát látVùng nuôi cá Thát lát/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Nông nghiệpBài viếtVùng nuôi cá Thát lát/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhvung-nuoi-ca-that-lat
Khu đô thị mới trung tâm phường V, thành phố Vị ThanhKhu đô thị mới trung tâm phường V, thành phố Vị Thanh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới trung tâm phường V, thành phố Vị Thanh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-trung-tam-phuong-v-thanh-pho-vi-thanh
Khu đô thị mới đường Trần Ngọc Quế phường VKhu đô thị mới đường Trần Ngọc Quế phường V/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới đường Trần Ngọc Quế phường V/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-duong-tran-ngoc-que-phuong-v
Khu đô thị mới I, phường IVKhu đô thị mới I, phường IV/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới I, phường IV/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-i-phuong-iv
Khu đô thị mới kênh Mương Lộ, phường V, thành phố Vị ThanhKhu đô thị mới kênh Mương Lộ, phường V, thành phố Vị Thanh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới kênh Mương Lộ, phường V, thành phố Vị Thanh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-kenh-muong-lo-phuong-v-thanh-pho-vi-thanh
Khu đô thị mới đường Trần Ngọc Quế, thành phố Vị ThanhKhu đô thị mới đường Trần Ngọc Quế, thành phố Vị Thanh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới đường Trần Ngọc Quế, thành phố Vị Thanh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-duong-tran-ngoc-que-thanh-pho-vi-thanh
Khu đô thị mới Khu vực 6, phường III, thành phố Vị ThanhKhu đô thị mới Khu vực 6, phường III, thành phố Vị Thanh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới Khu vực 6, phường III, thành phố Vị Thanh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-khu-vuc-6-phuong-iii-thanh-pho-vi-thanh
Khu đô thị mới tuyến đường Quốc lộ 61C, tại Khu vực 4, phường III, thành phố Vị ThanhKhu đô thị mới tuyến đường Quốc lộ 61C, tại Khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới tuyến đường Quốc lộ 61C, tại Khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-tuyen-duong-quoc-lo-61c-tai-khu-vuc-4-phuong-iii-thanh-pho-vi-thanh
Khu đô thị mới đường Nguyễn Viết Xuân, phường III, thành phố Vị ThanhKhu đô thị mới đường Nguyễn Viết Xuân, phường III, thành phố Vị Thanh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới đường Nguyễn Viết Xuân, phường III, thành phố Vị Thanh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-duong-nguyen-viet-xuan-phuong-iii-thanh-pho-vi-thanh
Khu đô thị mới tại phường III và xã Hỏa Lựu, thành phố Vị ThanhKhu đô thị mới tại phường III và xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới tại phường III và xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-tai-phuong-iii-va-xa-hoa-luu-thanh-pho-vi-thanh
Khu đô thị mới Cái Côn, thành phố Ngã BảyKhu đô thị mới Cái Côn, thành phố Ngã Bảy/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới Cái Côn, thành phố Ngã Bảy/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-cai-con-thanh-pho-nga-bay
Khu đô thị mới Chợ nổi Ngã Bảy, thành phố Ngã BảyKhu đô thị mới Chợ nổi Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới Chợ nổi Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-cho-noi-nga-bay-thanh-pho-nga-bay
Khu đô thị mới phường Hiệp Thành (Xóm Rẩy)Khu đô thị mới phường Hiệp Thành (Xóm Rẩy)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới phường Hiệp Thành (Xóm Rẩy)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-phuong-hiep-thanh-xom-ray
Khu đô thị mới Hiệp LợiKhu đô thị mới Hiệp Lợi/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới Hiệp Lợi/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-hiep-loi
Khu đô thị mới 6, thành phố Ngã BảyKhu đô thị mới 6, thành phố Ngã Bảy/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới 6, thành phố Ngã Bảy/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-6-thanh-pho-nga-bay
Khu đô thị mới Trà LồngKhu đô thị mới Trà Lồng/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới Trà Lồng/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-tra-long
Khu đô thị mới 3, phường Thuận An, thị xã Long MỹKhu đô thị mới 3, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới 3, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-3-phuong-thuan-an-thi-xa-long-my
Khu đô thị mới phường Vĩnh Tường - Khu 1, thị xã Long Mỹ Khu đô thị mới phường Vĩnh Tường - Khu 1, thị xã Long Mỹ /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNo1Đã ban hành135000Danh mục dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 - Cơ sở hạ tầng - Khu đô thị, Khu nhà ởBài viếtKhu đô thị mới phường Vĩnh Tường - Khu 1, thị xã Long Mỹ /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
5/24/2022 3:00 PMNoĐã ban hànhkhu-do-thi-moi-phuong-vinh-tuong-khu-1-thi-xa-long-my
1 - 30Next

Quy trình thủ tục

TIN TỨC MỚI NHẤT

VIDEO