THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH HẬU GIANG

Địa chỉ: Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang​
Số 7, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3870214 - Fax: 0711.3878871
Email: maunt.skhdt@haugiang.gov.vn​


​​